Forums

Homepage Forums

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste reacties
  • BrainQ Community Forum
    • Forum regels 
    • Welkom bij de BrainQ Community, het forum van Exendo Epigenomics.
    • Door een account te creëren en na toelating deel te nemen aan de discussies op dit forum verklaart u dat u akkoord gaat met onderstaande regels.
    • Deze regels zijn van toepassing op het BrainQ Community forum.
   • 1. Auteursrechten
   • 1.1 Alle berichten en informatie die op het forum geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van Exendo Epigenomics of van de auteur van desbetreffend bericht.
   • 1.2 Zonder schriftelijke toestemming (via e-mail) mag niets van het BrainQ Community Forum of onderdelen van dit forum worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, (magnetische) media of welke andere wijze dan ook.
   • 2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
   • 2.1 Exendo Epigenomics behoudt zich het recht om onderwerpen of reacties te verwijderen of lopende discussies te beëindigen.
   • 2.2 Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor zijn eigen bericht(en).
   • 3. Vragen stellen, onderwerpen starten, reageren
   Exendo Epigenomics hecht grote waarde aan orde en netheid. Het beheer van het BrainQ Community forum vraagt u dan ook om onderstaande regels met betrekking tot het plaatsen van berichten/reacties te respecteren:
   • 3.1 Gebruik de zoekfunctie van het forum. Indien dit geen afdoende antwoord biedt, start pas dan een nieuw onderwerp in het desbetreffende forum.
   • 3.2 Plaats niet dezelfde vragen/onderwerpen in verschillende (sub)fora.
   • 3.3 Gebruik een titel die zo goed mogelijk de inhoud van uw onderwerp beschrijft.
   • 3.4 Vermijd overdadig gebruik van hoofdletters, leestekens, emoticons, afbeeldingen in zowel onderwerp titels als berichten en/of reacties.
   • 3.5 Gebruik bij vragen over een specifieke casus altijd gefingeerde namen om de privacy van uw cliënten te waarborgen.
   • 3.6 Bij het plaatsen van afbeeldingen wordt aangeraden afmetingen te gebruiken van maximaal 750px breed en 750px hoog. Blijf in ieder geval onder 1000px. (1 cm is 36px / 1px is 0,03 cm)
   • 3.7 Off-topic commentaren en discussies, hoe interessant ook, worden door het beheer verwijderd.
   • 4. Fatsoensregels
   • 4.1 Op het BrainQ Community forum gelden fatsoensregels. Wees vriendelijk en respectvol in je reacties jegens elkaar. Beledigingen worden niet getolereerd. Grof taalgebruik of schuttingtaal wordt verwijderd.
   • 4.2 Negatieve feedback is nuttig maar breng dit op een constructieve en beschaafde manier.
   • 4.3 Dit is een BrainQ Community forum; discussies van politieke, religieuze en levensbeschouwelijke aard horen hier niet thuis maar worden gedoogd zolang er connectie blijft bestaan met het onderwerp en het een toegevoegde waarde heeft.
   • 4.4 Racistische en seksueel intimiderende opmerkingen worden niet getolereerd en zullen worden verwijderd.
   • 4.5 Privé zaken en berichtgeving welke personen of instanties zouden kunnen schaden en andere dergelijke berichten behoren niet thuis op het BrainQ Community forum.
   • 4.6 Bij een vaststelling van een inbreuk op deze regels, behoud het beheer zich het recht ten allen tijde in te grijpen.
   • 5. Reclame
   • 5.1 In berichten op het BrainQ Community forum is reclame uit eigenbelang, onder welke vorm dan ook, strikt verboden.
   • 5.2 Het bewust plaatsen van links om leden weg te trekken van het BrainQ Community forum is niet toegestaan.
   • 6. Meldingen, verwijderen van reacties of onderwerpen, sluiten van onderwerpen
   • 6.1 Een ieder die zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht of benaderd wordt op een manier waarvan hij/zij denkt dat dit indruist tegen de bovenstaande regels van de BrainQ Community, kan dit via e-mail melden aan het beheer. Uw klacht wordt, mits duidelijke gemotiveerd, op juistheid gecontroleerd. Indien nodig wordt er op gepaste manier ingegrepen.
   • 6.2 Het beheer is bevoegd een onderwerp of reactie te verwijderen als bovenstaande regels worden overtreden.
   • 7. Registraties
   • 7.1 een lid gebruikt zijn/haar eigen naam en achternaam.
   • 7.2 Een lid mag maar één account bezitten, meerdere accounts registreren voor één en dezelfde persoon is verboden.
   • 7.3 De leden van de BrainQ Community zijn individueel natuurlijke personen. Groepen, verenigingen en/of andere rechtsvormen worden niet toegelaten als lid.
   • 8. Tijdelijke en permanente verwijdering
   Het beheer van het BrainQ Community Forum behoudt zich het recht voor om een lid tijdelijk of permanent van het forum te verwijderen.
   • 8.1 Herhaaldelijk overtreden van bovenstaande regels en het negeren van de waarschuwing(en) van het beheer leidt tot het tijdelijk of permanent verwijderen van het BrainQ Community forum.
   • 8.2 Een tijdelijke en permanente verwijdering van je account is mogelijk in de volgende gevallen:
   - Herhaaldelijk overtreden van de regels beschreven in punt 1 tot en met 7. - Het posten van expliciet pornografisch materiaal. - Discriminerende opmerkingen van etnische, raciale of seksuele aard. - Het afspreken van onwettige activiteiten. - Bedreigingen aan het adres van andere gebruikers of het beheer. - Overmatig gebruik van vulgaire taal. - Links plaatsen naar sites die boven vernoemde punten beschrijven. - Seksuele intimidatie t.o.v. anderen.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen