Het Endorfine Herstelplan

Het eerste boek van Lucas Flamend: ‘Het Endorfine Herstelplan – Integrale epigenetica in de praktijk.’ In november 2019 komt zijn tweede boek uit over de ADHD problematiek.
Website: Het Endorfine Herstelplan
Interview: 'Wat drijft Lucas Flamend?'

Recensie door Medisch Dossier magazine

Recensie door Ralph Moorman:

“Eindelijk een breder bereik voor deze belangrijke inzichten.

Lucas Flamend en zijn kijk op het endorfinesysteem als basis van vitaliteit volg ik al vele jaren. Zijn theorie lijkt vele inzichten uit mijn praktijk nu ook wetenschappelijk te verklaren. Daarnaast liegen de resultaten van Lucas en zijn studenten bij het begeleiden van hun cliënten er niet om. Zo heb ik vele succesverhalen gezien bij de complementaire behandeling van allerlei auto-immuniteitsproblemen, ADHD, ADD en autisme. Ik vind daarom ook dat het model van Lucas veel meer aandacht verdient en ik ben blij dat het dan nu in boekvorm verschijnt. Ik hoop dat veel coaches, wetenschappers, artsen en medische hulpverleners deze nieuwe kennis tot zich gaan nemen en er vooral ook wat mee gaan doen.

Met sportieve groet Ir Ralph Moorman. Deskundige op het gebied van hormonen en leefstijl en schrijver van de Hormoonfactor-serie.”

 

 

BrainQ opleidingsinstituut

Het programma van de BrainQ® opleidingen omvat de laatste ontwikkelingen binnen de epigenetica betreffende de neurologie, geïntegreerde geneeskunde, traumaverwerking, verslavingsleer, psychologie, endocrinologie, immunologie en de wisselwerking tussen deze systemen. Deze opleiding biedt vooral veel praktische kennis waarmee je als (startende) zorgverlener aan de slag kunt. Tijdens de opleiding staat het systemisch denken centraal, ofwel het in kaart brengen van de verbanden tussen de omgevingsfactoren en de aandoening(en).

Epigenetica is de wetenschap die de invloed van de verschillende omgevingsfactoren op de werking (expressie) van de genen onderzoekt. Factoren zoals troostvoeding, stress, een gebrek aan beweging, geneesmiddelen, alcohol, cannabis, porno en gewelddadige computerspelletjes hebben een negatieve invloed op de gen-expressies. Hierdoor ontstaan problemen met de werking van het beloningssysteem, het stresssysteem en het energiesysteem. BrainQ biedt opleidingen vanuit een geïntegreerde epigenetische aanpak. De therapie is gericht op het behandelen volgens een chronologische aanpak. Hierbij werken we vanuit een hiërarchisch model van oorzaken en verbanden. Beloning, stressverwerking en energieaanmaak worden namelijk aangestuurd vanuit routes die met elkaar verbonden zijn. Door de aansturing vanuit een hiërarchisch model te corrigeren, kan men de problematiek aan de basis aanpakken. In de BrainQ opleidingen wordt niet alleen aandacht geschonken aan voeding en therapeutische interventies zoals fytotherapie en enzymtherapie, maar ook andere factoren die betrokken zijn bij de ontregeling van de aansturing.

De werking van het endorfinesysteem wordt nadelig beïnvloed door factoren zoals troostvoeding, overmatige stress, bepaalde geneesmiddelen en middelenmisbruik. BrainQ® verzorgt opleidingen Level 1 en Level 2. De hoogwaardige kwaliteit van deze opleidingen is een begrip geworden in Nederland en België.

BrainQ® therapeuten

Zorgverleners met een BrainQ® certificaat zijn opgeleid in het herkennen en behandelen van epigenetische (chronische) aandoeningen. De wisselwerking tussen de psyche en het lichaam heeft hier een belangrijke rol.  Zo kunnen psychische factoren (bv. stress) leiden tot psychosomatische aandoeningen. Omgekeerd geldt dat omgevingsfactoren zoals verkeerde voeding en een tekort aan beweging kunnen leiden tot diverse chronische aandoeningen.

  • In Level 1 wordt de diagnostiek en behandeling van chronische aandoeningen besproken binnen het kader van de epigenetica.
  • In Level 2 wordt de dynamische EEG-analyse toegepast. De hersengolven zijn real time weergave van de werking van het sympathische en parasympatische zenuwstelsel. Naarmate de klachten verminderen, normaliseren de hersengolven volgens een specifiek patroon. 

Publicaties

Disclaimer en copyright

De in deze website verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor professionals, die zich vanwege hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. De informatie mag niet gekopieerd, gepubliceerd of via een andere vorm doorgegeven worden aan derden zonder de schriftelijke toestemming van BrainQ.

knop-exendo_specialist

Arthur Vanderpoortenlaan 10, 2500 Lier - België- BTW: BE0838650023 

Trademarked & Copyright 2009-2018