Geïntegreerde epigenetica

Epigenetica is de wetenschap die de invloed van de verschillende omgevingsfactoren op de werking (expressie) van de genen onderzoekt. Factoren zoals troostvoeding, stress, een gebrek aan beweging, geneesmiddelen, alcohol, cannabis, porno en gewelddadige computerspelletjes hebben een negatieve invloed op de gen-expressies. Hierdoor ontstaan problemen met de werking van het beloningssysteem, het stresssysteem en het energiesysteem. BrainQ biedt opleidingen vanuit een geïntegreerde epigenetische aanpak. De therapeutische aanpak is gericht op het behandelen volgens een chronologische aanpak. Hierbij werken we vanuit een hiërarchisch model van oorzaken en verbanden. Beloning, stressverwerking en energieaanmaak worden namelijk aangestuurd vanuit routes die met elkaar verbonden zijn. Door de aansturing vanuit een hiërarchisch model te corrigeren, kan men de problematiek aan de basis aanpakken. In de BrainQ opleidingen wordt niet alleen aandacht geschonken aan voeding en therapeutische interventies zoals fytotherapie en enzymtherapie, maar ook andere factoren die betrokken zijn bij de ontregeling van de aansturing.

Korte opleidingen

Er zijn op dit ogenblik geen korte opleidingen ingepland.

BrainQ Level 1 therapeut: 5 dagen

BrainQ Level 1 therapeuten zijn gespecialiseerd in het herkennen en corrigeren van epigenetische patronen. Hiervoor maakt hij gebruik van "epigenetische mapping-kaarten". Het POMC-gen bijvoorbeeld, dat de aanmaak van endorfine aanstuurt, reguleert tevens de insulinegevoeligheid en de aanmaak van cerebrale energie. Bij mensen met een lage POMC-genexpressie zien we dan ook problemen met beloning (uitstelgedrag, motivatieproblemen, verminderde concentratie), glucosehuishouding, mentale energie en moeite met het inprenten van nieuwe informatie. De expressie van het POMC-gen wordt onder meer verminderd door troostvoeding, langdurige stress, trauma's, maar ook door het ontbreken van een "warm nest met veilige ouderliefde". Een aanzienlijk deel van de kinderen en volwassenen met stress-, belonings- en energieproblemen hebben ofwel ouders met een gelijkaardige problematiek ofwel ouders die de "endorfine-spaarpot" van hun kinderen onvoldoende hebben gevuld. 

BrainQ Level 2 therapeut: 2 dagen

Lucas Flamend, de oprichter van Exendo en BrainQ heeft meer dan 15 jaar ervaring in het meten van de hersengolven bij verschillende aandoeningen. Deze kennis aangaande de dynamische EEG-analyse wordt toegepast door de BrainQ Level 2 zorgverleners. 

BrainQ level 2 therapeuten zijn opgeleid om de hersengolfactiviteit te interpreteren volgens een specifiek protocol. Er wordt bij het intakeconsult nagegaan welke hersengolven ontregeld zijn in rusttoestand. Tevens wordt via een stress-provocatie-test gecheckt op welke manier de hersenen reageren op een stressprikkel. Deze informatie geeft een in real time beeld van het stresssysteem en is specifieker dan het meten van cortisol. De informatie die volgens deze methode wordt behaald geeft een informatief beeld over:

  • De in real time toestand van het stresssysteem (HPA-as): sympathische en parasympatische activiteit. 
  • De te verwachten tijdsduur van de behandeling 
  • De progressie van de behandeling

Tijdens de opvolgconsulten wordt de progressie van de behandeling onder meer gemeten via de dynamische EEG-analyse. Het eerste wat zich verbetert, is de hersengolfactiviteit in rust. Nadien de hersengolfactiviteit na een stress-provocatie.  Een ervaren Level 2 therapeut kan op een tijdsspanne van 10 minuten het EEG afnemen, interpreteren en met een eenvoudige jargon vertalen naar de cliënt/patiënt. 

knop-exendo_specialist