Checklist – termen en voorwaarden

Ik verklaar hierbij toestemming te geven dat mijn gegevens anoniem worden verwerkt voor statistische doeleinden op grond van de EU- of nationale wetgeving

.