Magnolol

Magnolol is een polyfenol. Het is een van de belangrijkste actieve componenten van de Magnolia officinalis schors, een middel dat veel wordt gebruikt in de traditionele Chinese en Japanse kruidengeneeskunde en een breed scala aan farmacologische activiteiten bezit. Het wordt in de Oosterse geneeskunde onder meer toegepast als kalmeermiddel, slaapmiddel, antidepressivum, antidiabeticum, ontstekingsremmer, antioxidant, antikankermiddel, bij astma, osteoporose, schimmelinfecties en hart- en luchtwegaandoeningen (RR2R3– – R4).

Dosering en veiligheid: magnolol is een belangrijk bestanddeel van kauwgom om tandbederf (cariës) te voorkomen (R). Er wordt geschat dat de veilige dosis magnolol die op deze manier beschikbaar is voor tieners maximaal 1,64 mg/kg per dag bedraagt (R R2). De “No Observed Adverse Effect Level” (NOAEL) ofwel “de grootste concentratie of hoeveelheid van een stof waarbij geen waarneembare schadelijke effecten optreden in een blootgestelde populatie” bedraagt bij ratten 240 mg/kg (R). Omgerekend naar de “Human Equivalent Dose” (HED) – het equivalent bij mensen – is dit 28,5 mg/kg. De dagdosering in de Chinese farmacologie is 2 à 10 gram Magnolia officinalis schors per dag (R). Rekening houdend met een concentratie van 2 tot 11% magnolol van de gedroogde schors, komt dit overeen met 40 mg tot 1100 mg magnolol per dag (R). Omdat magnolol in zeer hoge doseringen in reageerbuizen (in vitro onderzoek) de afbraak van geneesmiddelen kan vertragen (R) –  via het afremmen van de zogenaamde CYP450-enzymen – zijn lage dagdoseringen (bv. lager dan 100 à 150 mg per dag, verdeeld over de dag) aanbevolen indien men geneesmiddelen neemt.

Bij 0,2% van de vrouwen in de (peri)menopauze die een hormonale behandeling volgen en/of fyto-oestrogenen nemen kan magnolol bijwerkingen hebben (R). Om deze reden wordt het gebruik van magnolol in deze groep niet aanbevolen. Aangezien magnolol de REM-fase bevordert (fase 4 van het slapen) kan het bij sommige mensen ook hun dromen (of nachtmerries) intensifiëren bij hogere doseringen (RR2). In dat geval wordt een dosering van maximaal 20 à 40 mg aanbevolen of kan men magnolol nemen voor 16.00 uur.

Biologische opneembaarheid en afbraak: de opname van magnolol is zoals de meeste polyfenolen laag (4,9%). In het geval van magnolol is dit minder relevant omdat de actieve metabolieten (afbraakstoffen) van magnolol zoals tetrahydromagnolol – via bacteriële en enzymatische omzetting in de darm – wel goed opneembaar zijn. Tetrahydromagnolol is bijvoorbeeld tot 20 keer krachtiger dan magnolol (R). In tegenstelling tot benzodiazepines – waarbij tolerantie (gewenning) optreedt is dit bij magnolol niet het geval. De werkzame effecten van magnolol nemen zelfs aanzienlijk toe na herhaalde inname waardoor het (uitgezonderd bij de afbouw van benzodiazepines) niet nodig is om de dosering te verhogen (R). De toename van de werkzaamheid wordt veroorzaakt door een proces dat men ‘positieve allosterische modulatie’ noemt (R). Dit wordt verder besproken. In tegenstelling tot GABA – dat de bloed-hersenbarrière niet kan passeren, worden magnolol en de metabolieten van magnolol vlot opgenomen in de hersenen in een concentratie die 1,3 tot 2,7 x hoger is dan in het serum (R) (R2).

Net als andere polyfenolen uit voeding verloopt de afbraak van magnolol (deels) via glucuronidering, en ondanks een relatief snelle klaring (halfwaardetijd) kunnen bij hogere doseringen interacties met farmaceutische actieve bestanddelen of andere kruidenbestanddelen niet worden uitgesloten. Interventieonderzoeken waarbij geconcentreerde magnolol-extracten gedurende maximaal 1 jaar werd gebruikt, rapporteerden echter geen nadelige effecten (R). De eliminatie halfwaardetijd van magnolol bedraagt 2,5 uur, met een maximale concentratie in de bloedbaan (Tmax) na ongeveer 72 minuten (R). De halfwaardetijd is de tijd die nodig is om de hoeveelheid van een stof in het bloed te halveren.

GABA-receptoren

Magnolol heeft via meerdere routes effect op de werking van de GABA-A-receptoren. Het activeren van de GABA-A receptoren heeft een kalmerend en pijnstillend effect. Benzodiazepines (slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen) werken bijvoorbeeld via het activeren van de GABA-A-receptoren.

  • Magnolol is een positieve allosterische modulator van de GABA-A-receptoren (R). Positieve allosterische modulators zijn stoffen die zich aan een receptor binden om de respons van die receptor te verhogen. Op deze manier verhogen ze de affiniteit en/of werkzaamheid van de agonisten. Tegelijk zorgt magnolol via epigenetische routes voor een toename van de GABA-A-receptoren (R). GABA-resistentie ontstaat door traumatische ervaringen, chronisch belastende stress, alcohol, drugs, hyperglutamaat, gebruik van benzodiazepines en andere psychofarmaca. Het is tevens de oorzaak waarom slaap- en kalmeringsmedicatie na verloop van tijd minder goed werken en de dosering verhoogd moet worden om het effect te behouden. Magnolol keert dit proces om door de GABA-gevoeligheid te herstellen. Het gevolg is dat men minder slaap- en kalmeringsmedicatie nodig heeft en men minder ontrekkingsverschijnselen ervaart bij het afbouwen. Omdat de GABA-gevoeligheid geleidelijk aan verbetert met het innemen van magnolol, nemen ook de werkzame effecten van magnolol toe (R). Bij het afbouw van benzodiazepines dient men de magnolol dosering geleidelijk te verhogen, omdat benzodiazepines extreme GABA-resistentie veroorzaken en de GABA stimulatie alsmaar afneemt bij het verder afbouwen. Bij het afbouwen van benzodiazepines dient men zinksuppletie te vermijden omdat zink een remmend effect heeft op de GABA- en de endorfine-receptoren (RR2).
  • Magnolol is een GABA-agonist (RR2).
  • Magnolol wordt in tegenstelling tot GABA vlot opgenomen in de hersenen omdat het de bloed-hersenbarrière kan passeren (R).

Toepassingen:

  • Slaapmiddel: magnolol is een inslaap- en een doorslaapmiddel. Gemiddeld genomen duurt het 15-20 minuten om in slaap te vallen. Dit wordt ‘slaaplatentie’ genoemd en is voor mensen zonder slaapproblematiek een normale cyclus. Bij dieren verkort magnolol de slaaplatentie waardoor ze sneller inslapen (R). Magnolol zorgt tevens voor een betere diepe slaap en droomfase (Fase 4 en 5) (RR2). Om beter in te slapen kan men magnolol combineren met 2 à 3 gram glycine + magnesium (zie glycine monografie). Glycine fungeert tevens als glutamaatremmer en een melatonine vervanger, maar dan met een snellere inslaapwerking. Magnesium versterkt de werking van endorfine en draagt op deze manier bij aan meer ontspanning. Zowel magnolol, glycine en magnesium een half uur voor het slapen gaan innemen.
  • Kalmerings- en angstremmend middel: vanwege het GABA-effect van magnolol.
  • Afbouw benzodiazepines: magnolol kan gebruikt worden als ondersteuning tijdens en na het afbouwen van slaap- en kalmeringsmiddelen om de onttrekkingsverschijnselen te verminderen. Het is belangrijk om benzodiazepines langzaam en onder begeleiding van een arts of deskundige af te bouwen. Tijdens het afbouwen van benzodiazepines ervaart men de impact van GABA-resistentie, wat het gevolg is van medicamenteuze GABA-overstimulatie. Magnolol is een positieve allosterische modulator van de GABA-A-receptoren, het verhoogt de respons van de GABA-A-receptoren en het verhoogt tevens de densiteit van de GABA-A-receptoren. Hierdoor kan men de dosering van slaap- en kalmeringsmiddelen afbouwen met minder onttrekkingsverschijnselen. Aangezien de gevoeligheid van GABA verbetert met de tijd, volstaat een lage dosering magnolol van bv. 20 tot 40 mg. Deze dosering hoeft pas verhoogd te worden zodra men de benzodiazepines volledig heeft afgebouwd. Deze dynamiek is een beetje te vergelijken met insuline. Mensen met diabetes type 2 die een extreme vorm van insulineresistentie hebben, kunnen vaak zonder insuline mits ze de juiste levensstijlinterventies opvolgen. Zij hebben tijdens dit herstelproces gaandeweg minder insuline nodig, omdat de gevoeligheid van de insulinereceptoren verbetert. In dit geval werken de juiste levensstijlinterventies als een positieve allosterische modulator.
  • Anti-epilepticum: bij dieren heeft magnolol een anti-epileptisch effect (R).
  • Pijnstiller: magnolol vermindert inflammatoire pijn in gang gezet door hyperglutamaat, substance P en prostaglandine E2 (R). Het heeft tevens een pijnstillend effect bij neuropathische pijn (R).
  • Glutamaatremmer: magnolol is een glutamaatremmer (RR2R3).

CB2-receptoren

Magnolol verhoogt de werking en de expressie van de CB2-receptoren. De CB2-receptoren zijn onderdeel van het endocannabinoïde systeem (ECS). In ideale omstandigheden zijn de twee receptoren van het ECS – de CB1- en CB2-receptoren – in evenwicht. Door een verkeerde levensstijl – bv. door te veel linolzuur en alcohol en door gebruik van psychofarmaca – domineren de CB1-receptoren. Dit heeft tot gevolg dat de CB2-receptoren lui worden.

De CB2-receptoren hebben een rustgevend, pijnstillend en ontstekingsremmend effect. De CB2 activeren de vrijgave van endorfine bij ontstekingen, bijvoorbeeld in de darmen en bij zenuwontstekingen (R). CB2 corrigeert insulineresistentie door CB1 overstimulatie en verbetert glucose tolerantie (R). CB2 is ‘anti-verslavingsreceptor’ omdat het de behoefte aan dopamine – het kenmerk van elke verslaving – doet afnemen (RR2). CB2 is de ‘anti-obesitas’ receptor (R). Het neutraliseert de obese effecten veroorzaakt door CB1 overstimulatie. CB2 heeft een eetlustremmende werking, helpt om af te vallen door de vrijzetting van vet en de afbraak van witte vetcellen te stimuleren (R). CB2 stimuleert tevens de aanmaak van bruine vetcellen en verbetert de gevoeligheid van insuline en leptine (het verzadigingshormoon) (R).

Magnolol werkt als een partiële agonist op de CB2-receptoren (R). Partiële agonisten hebben een dubbele werking. Als er te weinig stimulatie is dan werkt magnolol als een ‘versterker’, indien er te veel stimulatie is werkt magnolol als een antagonist. Magnolol verhoogt dus de expressie en densiteit van de CB2-receptoren. Hoewel partiële agonisten een andere werkingsmechanisme hebben dan positieve allosterische modulators zijn ze qua effect vergelijkbaar. De affiniteit (EC50) van tetrahydromagnolol, de eerste metaboliet van magnolol op de CB2-receptoren bedraagt 0,17 μM (R). Dit is 2 to 11 x sterker dan caryofylleen met een EC50 van 1.9 à 0.3 μM (R). Hoe lager de EC50 waarde hoe hoger de affiniteit op de receptoren (R). Hiermee is magnolol de sterkste natuurlijke CB2-activator.

Toepassingen

Pijn, ontstekingen, verslavingsproblemen, eetstoornissen, depressie, ADHD, overgewicht, metabool syndroom, insulineresistentie en diabetes.

Diabetes

Magnolol stimuleert de werking van het glyoxalase-enzym dat methylglyoxaal afbreekt, de voorstof van AGE’s (R). Accumulatie van methylglyoxaal wordt in verband gebracht met het ontstaan van diabetes, omdat deze reactieve stof de insulineproducerende bètacellen in de pancreas vernietigt (R).

Magnolol is een sterke alfa-glucosidase-enzymremmer (R). Dit enzym regelt de omzetting van koolhydraten – zetmeel en tafelsuiker – in enkelvoudige suikers zoals glucose (dextrose), fructose (levulose) en galactose. Het remmen van dit enzym zorgt er voor dat er minder enkelvoudige suikers in de bloedbaan terechtkomen met een lagere bloedsuikerspiegel tot gevolg.

Depressie

Depressie heeft meerdere oorzaken. Een daarvan is de toename van de dynorfine activiteit door traumatische of chronische belastende stress en verslavingen. Dynorfine (activatie via de KOR-receptoren) heeft een sterk antibeloning- en ontwenningseffect dat gepaard gaat met agitatie en een gevoel van leegte en hulpeloosheid (R). Vooral vrouwen zijn hierdoor (harder) getroffen omdat zij 5 keer meer KOR-receptoren hebben dan mannen. Vrouwen die het slachtoffer zijn van traumatische stress zullen vanuit deze eigenschap vaker aandoeningen ontwikkelen die te maken hebben met een disfunctionele dynorfine/KOR-werking zoals CVS, fibromyalgie, PTSS en MCS. Bij dieren met verhoogde dynorfine-waarden zag men na toediening van magnolol een sterke afname van dynorfine en het depressieve gedrag (R).

Een lage BDNF spiegel is een kenmerk van langdurige depressie (R – R2). Onderzoek bij dieren wijst uit dat magnolol de BDNF-expressie in de hersenen verhoogt en depressief gedrag doet afnemen (R).

Disclaimer en copyright

Deze informatie is bedoeld als informatiebron en als naslagwerk. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen en inzicht samengesteld. De informatie is bedoeld voor beroepsbeoefenaren zoals artsen, apothekers, herboristen, psychologen en therapeuten, die vanwege hun opleiding en ervaring de inhoud en toepassing kunnen evalueren. De informatie is niet bestemd voor leken of consumenten die zelf een behandeling willen uitstippelen. Het is geenszins bedoeld als vervanging voor het consulteren van een arts of therapeut. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, raadpleeg dan eerst een arts indien u met deze middelen wil stoppen. Stop de inname niet of vervang deze geneesmiddelen niet op basis van informatie of aanbevelingen uit deze website. BrainQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit beslissingen gebaseerd op informatie uit deze website.

De informatie mag niet gekopieerd, gepubliceerd of via een andere vorm doorgegeven worden aan derden zonder de schriftelijke toestemming van BrainQ.