Onsterfelijkheidskruid – Jiaogulan

Onsterfelijkheidskruid of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) is een klimplant uit de komkommerfamilie die voorkomt in China en Japan. Deze plant wordt onsterfelijksheidskruid genoemd vanwege het hoge aantal honderdjarigen door het dagelijks gebruik van theebereidingen met dit geneeskundig kruid. In de 14e eeuw stond deze plant reeds bekend als een remedie tegen honger. De levensverlengende werking ontstaat vermoedelijk door een drievoudige combinatie die uniek is in de plantenwereld: een anti-diabetische werking (wat het anti-honger gevoel verklaart), herstel van hart- en bloedvatfuncties en een bijzonder krachtige antioxidant werking. Deze plant is zo efficiënt dat het als geneesmiddel wordt toegepast in de ziekenhuizen van China en Japan.

Onsterfelijkheidskruid heeft een adaptogeen en harmoniserend  effect op de psychische en lichamelijke functies. Volgens de inwoners van Japan en China is dit kruid de ideale remedie voor het verhogen van het energie- en het uithoudingsvermogen. De toepassingen van het onsterfelijksheidskruid wekt de laatste jaren een toenemende interesse van de farmaceutisch wereld in het Westen, meer bepaald via het extraheren van de gypenosides, de werkzame extracten van Jiaogulan. Meer dan 95% van de onderzoeken blijft helaas onvertaald in het Chinees en Japans, wat mede verklaart waarom dit kruid hier nog relatief onbekend is. Onsterfelijkheidskruid bevat bevat meer dan 100 verschillende natuurlijk voorkomende gypenosides. De oorspronkelijke concentratie gypenosides is 5% voor de gecultiveerde plant (ref).

 

Jiaogulan is een van de weinige planten die het energiesysteem op korte tijd verbeteren, ook bij mensen die door insuline-resistentie een tekort aan energie hebben. De reden is dat Jiaogulan de gevoeligheid van insuline op korte tijd kan verbeteren, ook bij mensen met diabetes 2. Insuline reguleert zowel de cellulaire energie (ATP) en de mentale energie, deze laatste via het aansturen van dopamine, een neurotransmitter die de concentratie en de motivatie bevordert. Hoewel nog niet zo bekend is Europa, staat Jiaogulan in China en Japan bekend als een van de meeste krachtige planten in de wereld. Het mooie aan deze plant is dat er geen bijwerkingen of toxiciteit werden vastgesteld bij zeer hoge doseringen. Jiaogulan is dan ook een veilige plant, voor zowel jong als oud.

De anti-aging werking van Jiaogulan wordt veroorzaakt door de combinatie van ATP stimulatie, antioxidant werking en de bescherming van hart- en bloedvaten.

Onsterfelijkheidskruid is bedoeld om weerstand te bieden tegen welvaartsaandoeningen die het gevolg zijn van stress, voeding, een ongezonde levensstijl en andere factoren. We bespreken een aantal van deze factoren en andere eigenschappen: 

 • Insulineresistentie en diabetes 2
 • Mentale en fysieke vermoeidheid
 • Hart- en vaataandoeningen
 • Overgewicht
 • Chronische ontstekingen en infecties
 • Oxidatieve stress
 • Kanker
 • BDNF

TOEPASSINGEN 

1. Insulineresistentie en diabetes type 2

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Jiaogulan een krachtig middel is voor de behandeling van insulineresistentie en diabetes type 2. Het gepubliceerd Westers onderzoek is vooral uitgevoerd bij dieren. Andere onderzoeken bij mensen gebeuren met gecodeerde trials, vermoedelijk omdat de farma dit middel aan het onderzoeken is voor de behandeling van diabetes, deze trials worden vanwege begrijpelijke redenen niet vrijgegeven. In Japan en China is Jiaogulan een antidiabeticum, helaas wordt het Chinees en Japans onderzoek niet vertaald.

 • Ratten werden dagelijks een dosering van 300 mg Jiaogulan per kg lichaamsgewicht toegediend, waarvan 5% gypenosides; dit komt overeen met een dosering van 15 mg gypenosides per kg lichaamsgewicht. In verhouding komt dit overeen met een dosering van 1.050 mg gypenosides voor iemand van 70 kg. Na twee weken werden de volgende resultaten gemeten: 190% meer insuline vrijgave een een significante verbetering van de glucosetolerantie en insulinegevoeligheid (refref-PDF).

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is ECAM2015-120572.001.jpg

Het toedienen van Jiaogulan resulteert – in vergelijking met een placebo – tot een significante verbetering van de insuline vrijgave, insulineresistentie en glucosetolerantie (ref. met grotere afbeelding)

 • Dagelijks een thee met 6 gram Jiaogulan, wat overeenkomt met 300 mg gypenosides heeft bij mensen met diabetes 2 een significante verbetering van de insulineresistentie en de glucosetolerantie (ref)

2. Mentale en fysieke vermoeidheid

Onsterfelijkheidskruid (Jiaogulan) verbetert de werking van insuline. Dit heeft twee directe effecten bij een fysieke inspanning: het verhoogt de beschikbare energie en het verlaagt lactaat. Een teveel aan lactaat is een direct gevolg van insulineresistentie (ref). Voor dit onderzoek gaf men aan ratten of een placebo, of een lage dosering Jiaogulan (50 mg gypenosides) of een hoge dosering Jiaogulan (100 mg gypenosides) en men liet de ratten een zware inspanning uitvoeren. Nadien bracht men twee parameters in kaart: de lactaat waarden (bovenste schema) en de glucose beschikbaarheid (onderste schema). Zowel de lage als de hoge dosering gypenosides had een significant effect op het verlagen van lactaat (minder energieverlies) en verhogen van de glucose beschikbaarheid (meer energie) (ref-PDF) Dit zijn twee parameters die de mentale en fysieke energie in kaart brengen.

Jiaogulan verhoogt de energie (glucose beschikbaarheid) en verlaagt lactase (verzuring) aanzienlijk bij een inspanning. klik op de afbeelding voor een vergroting. (ref) Interpretatie: NC group (= placebo),  LG group (lage dosering Jiaogulan), HG group (hoge dosering Jiaogulan)

De effecten van Jiaogulan zijn vaak merkbaar binnen een aantal weken. Mensen voelen snel het verschil door meer energie en uithoudingsvermogen, gezondere slaappatronen, mentale alertheid, verhoogde waarneming en lichamelijke prestaties. Tijdens Olympische Spelen van 1994 wonnen de Chinese atleten de meeste medailles. Het Olympisch comité besloot de Chinese atleten te testen op het gebruik van doping. De atleten bleken dopingvrij te zijn maar later werd bekend dat de Chinese Coach, Jiaogulan gebruikte om de fysieke prestaties te verbeteren. Het verminderen van vermoeidheid en lactaat speelt een belangrijke rol bij aandoeningen waarbij het belonings- en stresssysteem is uitgeput en bij aandoeningen zoals CVS, fibromyalgie, PTSS, kanker en de ziekte van Lyme.

3. Hart- en vaataandoeningen

 • Bloeddruk: Jiaogulan heeft een adaptogeen effect op de bloeddruk, het verlaagt hypertensie en verhoogt hypotensie (ref)
 • Zorgt voor een significante verlaging van LDL (slechte) cholesterol en triglyceriden en toename van de HDL, de goede cholesterol (ref-1, ref-2)
 • Verbetert de pompwerking van het hart bij inspanningen waardoor de doorbloeding algemeen verbeterd wordt zonder te resulteren in een snelle hartslag of verhoogde bloeddruk (ref)
 • Tegen beroerte en hartinfarct: Jiaogulan verhindert het klonteren van de bloedplaatjes, waardoor de vorming van bloedstolsels verminderd wordt. Hierdoor werkt het preventief tegen trombose (ref) en een hartinfarct (ref)
 • Is preventief en curatief voor de vorming en de schade van atherosclerose (vaatplak) door het verminderen van ROS (Reactive Oxygen Species) radicalen (ref)

4. Overgewicht

Volgens een onderzoek bij mensen met overgewicht, verliezen obese mensen elke maand een kg lichaamsgewicht door niet te diëten en elke dag Jiaogulan te nemen (ref). Een opmerkelijk resultaat als men nagaat dat obese mensen zonder een dieet verdikken. Het gewichtsverlies is een gevolg van een verbeterde insuline werking (zie punt 1).

5. Chronische ontstekingen 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Jiaogulan een anti-inflammatoir effect heeft. Deels door het verminderen van oxidatieve stress (zie punt 6) en deels door het verminderen van ontstekingsstofjes (ref-1, ref-2, ref-3). Jiaogulan zou onder meer bijzonder efficiënt zijn voor de behandeling van acute en chronische blaasontsteking (ref).

6. Oxidatieve stress

Jiaogulan is een breedspectrum antioxidant met een efficiënte werking op het verminderen van oxidanten en verhogen van de antioxidant enzymen. Oxidatieve stress staat aan de basis van processen zoals inflammatie, aderverkalking, degeneratieve aandoeningen, hartfalen en kanker. Jiaogulan heeft onder meer een effect op:

 • Verlagen van superoxide, het meest reactieve radicaal (ref)
 • Verlagen van waterstof peroxide, een van de belangrijkste oorzaken van celveroudering en grijze haren (ref)
 • Beschermt de mitochondriale membranen tegen oxidatie (ref)
 • Beschermt de cellen tegen verlies van het enzym lactaatdehydrogenase, dit enzym zorgt ervoor dat lactaat wordt afgebroken (ref)
 • Verhoogt het superoxide-dismutase enzym tot meer dan 280% (ref), dit enzym verlaagt superoxide.
 • Huidcellen verouderen door UV-straling. Onderzoek toont aan dat Jiaogulan een gunstig effect heeft op het herstel van de huidcellen door UV-straling (ref)

7. Kanker

 • Jiaogulan is samen met Apigenine, Fisetine en Kaempferol is een van krachtigste stoffen voor de preventie en behandeling van kanker. De anti-kanker werking van Jiaogulan verloopt via diverse routes (zie onderstaand schema) en zou gunstig zijn voor het verloop van onder meer leukemie, longkanker, borstkanker en darmkanker (ref-1, ref-2, ref-3, ref-4)
 • Jiaogulan wordt aanbevolen voor de ondersteuning en nabehandeling van chemotherapie of radiologische behandeling. Het stimuleert de vorming van witte bloedcellen. Deze bloedcellen worden afgebroken door chemo en radiologie (refref-1, ref-2, ref-3).

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is 13020_2016_114_Fig2_HTML.jpg

Schema: Jiaogulan heeft een anti-kanker effect via diverse route (ref). De gypenosides extracten van het onsterfelijkheidskruid hebben een significant effect in het verhogen van BDNF (ref)

CONTRA-INDICATIES

Vermijd gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetica. Ook andere invloeden op geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw arts of een deskundige.

Onsterfelijkheidskruid mag/kan gegeven worden als adjuvans bij cliënten/patiënten die reeds insuline spuiten of antidiabetica gebruiken. Hierbij dient men rekening te houden dat het aantal insuline-eenheden op korte of middellange termijn desgevallend verminderd moet worden. Het is aanbevolen om tijdens de eerste dagen en weken/maanden bij gebruik van onsterfelijkheidskruid om de bloedsuikerspiegel frequenter te meten.

DISCLAIMER

De in deze publicatie verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor professionals, die zich vanwege hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. Deze publicatie is niet bedoeld voor leken of consumenten. De auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Zij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van, of eventuele fouten in de tekst van deze publicatie. De auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze publicatie.

REFERENTIES

De referenties staan vermeld in de productbeschrijving