Bacillus subtilis DE111

De Bacillus subtilis is een grampositieve en katalase-positieve bacterie die in grond voorkomt en in het maag-darmstelsel van mensen en herkauwers. Bacillus subtilis is facultatief anaeroob, wat betekent dat het zowel met als zonder zuurstof kan leven. Zonder zuurstof gaat de bacterie over tot fermentatie in plaats van de Krebscyclus (ref).

Gedurende de periode van 1946 tot de jaren 1960 werd Bacillus subtilis bij mensen ingezet als antibioticum en schimmelwerend middel, onder meer bij de behandeling van aandoeningen aan het maag-darmstelsel en urinewegen door onder andere het rotavirus en Shigella-bacteriën (ref). Door het gebruik van antibiotica verloor deze bacterie aan populariteit ondanks de efficiënte werking en het uitblijven van toxische en andere nadelige reacties die wel voorkomen bij antibiotica.

Bacillus subtilis DE111 is een gepatenteerde maagzuurbestendige bacterie. Uit onderzoek blijkt:

Verbetering van het microbioom

In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek namen 102 kinderen tussen 2 en 6 jaar elke ochtend gedurende acht weken één miljard CFU Bacillus subtilis DE111 of een placebo (ref). In de groep met het probioticum veranderde de microbioom samenstelling:

  • De Firmicutes/Bacteroidetes ratio nam af, een te hoge ratio komt vaak voor bij overgewicht en is een biomarker voor dysbiose en IBS (ref ref-2). Bacteriën van de stammen Firmicutes en Bacteroidetes koloniseren ongeveer 90% van de darmflora (ref).
  • Toename van de anti-inflammatoire bacteriën: Alistepes , Bacteroides , Parabacteroides, Odoribacter en Rikenellaceae
  • Afname van de pro-inflammatoire bacteriën: Eisenbergiella, Lactobacillales en Streptococcaceae

Antifungale werking: candida en Aspergillus niger

Bacillus subtilis DE111 produceert verschillende eiwitten met een schimmelwerende (antimycoticum) en/of antibacteriële (antibioticum) en/of antivirale werking (refpdf). Verschillende van de schimmelwerende en antibacteriële eiwitten zijn efficiënt voor de behandeling van candidiasis en aspergillose. De eiwitten zijn onder meer:

  • Surfactin: schimmelwerend, antibacterieel en antiviraal;
  • Iturin/bacillomycin clusters zoals iturin A, bacillomycin D, bacillomycin F, bacillomycin L, mycosubtilin en mojavensin. Deze clusters zijn schimmelwerend en antibacterieel;
  • Fengycin: schimmelwerend;
  • Bacilysin; antibacterieel
  • Subtilosin: antibacterieel

Toename ijzertransport en ijzeropslag

Bacillus subtilis DE111 produceert bacillibactin, een siderofoor (refpdf), dit zijn kleine moleculen die fungeren als zeer efficiënte ijzertransporterende proteïnen. Ze zijn vele male kleiner en efficiënter dan andere ijzertransporterende eiwitten zoals transferrine. Bij intracellulair ijzertekort wordt de siderofoorproductie op gang gebracht, vervolgens worden de transportkanalen voor ijzer in de celwand geopend en worden de ijzerbevattende sideroforen in de cel opgeslagen. Bacillibactin is van groot belang voor mensen met ijzertekort.

Daling van TNF-alfa

TNF-alfa is de belangrijkste ontstekingsmediator bij reumatoïde arthritis. Uit onderzoek bij honkbal topsporters uit de eerste divisie, blijkt dat TNF-alfa 30% lager is bij topsporters die dagelijks 5 miljard CFU Bacillus subtilis DE111 nemen in vergelijking tot de placebogroep (ref).

Daling van LDL cholesterol

Dagelijkse inname van 5 miljard CFU Bacillus subtilis DE111 gedurende 4 weken zorgt voor een afname van LDL met – 8 mg/dl (refpdf).

Constipatie/diarree

Dagelijkse inname van 1 miljard CFU Bacillus subtilis DE111 geeft een significante verbetering van de stoelgang bij mensen met constipatie en diarree (ref).